Uģis Grauds, diplomēts jurists

Pauls Makarovs – Makaronoks, zvērināts advokāts

Zita Zaharenko, zvērināts advokāts

Andris Bērziņš, zvērināts advokāts

Emīls Moris, zvērināts advokāts

Ilze Krasta, zvērināts advokāts

Igors Jakušonoks, zvērināts advokāts

Aivars Purmalis, zvērināts advokāts

Juris Daukulis, zvērināts advokāts

Sandis Sproģis, zvērināts advokāts

Renārs Kazaks, diplomēts jurists

 

Priekšsēdētājs: Jānis Vaits

dibināta 2001. gada 17. augustā un reģistrēta šķīrējtiesu reģistrā 2005. gada 15. augustā ar reģistrācijas numuru 40003761802