Neatkarīgās šķīrējtiesas reglaments pieejams šeit.
 
dibināta 2001. gada 17. augustā un reģistrēta šķīrējtiesu reģistrā 2005. gada 15. augustā ar reģistrācijas numuru 40003761802