E-pasts: neatkariga.skirejtiesa@gmail.com

Adrese: Rīga, Antonijas iela 7, LV-1010

Tālrunis: +371 29226667

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks un vieta:

Antonijas iela 7, Rīga, LV -1010, pirmā stāva telpās.
Katru pirmdienu no 11.00-12.00 vai citā saskaņotā laikā.

Laiku un lietu, saistībā ar kuru nepieciešama pieņemšana, rekomendējams saskaņot telefoniski +371 29226667

 

dibināta 2001. gada 17. augustā un reģistrēta šķīrējtiesu reģistrā 2005. gada 15. augustā ar reģistrācijas numuru 40003761802